Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 11/6/2018

Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ασωπία Βοιωτίας.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Βόρεια Εύβοια.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 παιδί και 2 ασθενείς από τη Σάμο και τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 3,2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.