Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Τεχνικής Προδιαγραφής Επισκευής Υλικού INFRARED TURRET FLIR, P/N 46426276AB-01, CAGE CODE F6170 Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ : ΩΞ5Ν6-Τ1Σ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ), ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση επί της  Τεχνικής Προδιαγραφής επισκευής υλικού INFRARED TURRET FLIR, P/N 46426276AB-01, CAGE CODE F6170  Ε/Π SUPER PUMA.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : ΩΞ5Ν6-Τ1Σ