Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση (Δ 05/18) της 133ΣΜ για την Εκμίσθωση προς Εκμετάλλευση 315 Ελαιόδεντρων από τους Ελεύθερους Χώρους του Α/∆ Καστελίου -ΑΔΑ:ΨΗΡ86-5ΕΔ

H 133ΣΜ προσκαλεί σε Διαπραγμάτευση με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 315 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/∆ Καστελίου, για χρονικό διάστημα από 01.02.2018 μέχρι 31.01.2022.