Παράδοση – Παραλαβή Διοίκησης του FOB Ακτίου

Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Forward Operating Base (FOB) Ακτίου, παρουσία του Επιτελάρχη του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, Υποπτεράρχου (Ι) Δημητρίου Τζουμερκιώτη , ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, της NATO Airborne & Early Warning Force Commander, Major General Dawn Dunlop, του NATO Airborne & Early Warning E-3A Component Commander, Brigadier General Karsten Stoye, η τελετή παραλαβής Διοίκησης του FOB Ακτίου από τον Σμήναρχο (Ι) Απόστολο Καστώρη.