Σεμινάρια Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσυκλέτας

Από την Τετάρτη 16 έως και την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και από την Τετάρτη 30 Μαΐου έως και την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκαν, στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ), Σεμινάρια Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσικλέτας.

Τα σεμινάρια διεξήχθησαν υπό την αιγίδα του Γραφείου Ασφάλειας Πτήσεων & Εδάφους της Μονάδας και εκπαιδεύτηκαν δέκα (10) στελέχη από την 120ΠΕΑ και τρία (3) από την 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης.

Τις βεβαιώσεις επέδωσε, στους εκπαιδευθέντες, ο Υποδιοικητής της 120ΠΕΑ, Σμήναρχος (Ι) Πέτρος Ντουλαπτσής.