Αποτελέσματα Μικροβιολογικών Εξετάσεων Θαλάσσιων Υδάτων ΚΕΔΑ/Ζ

Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, λήφθηκε δείγμα από την ακτή κολύμβησης του Κέντρου Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζούμπερι (ΚΕΔΑ/Ζ) και εστάλη την ίδια μέρα στο Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού, όπου και πραγματοποιήθηκε μικροβιολογική εξέτασή του.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του μικροβιολογικού ελέγχου.