ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΑΔΑ: 7ΑΞΡ6-ΛΟΘ)

Η 112ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό θέματος

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια