Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 14/7/2018

Το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PLZ εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λάκηθρα Κεφαλλονιάς.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 1,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,7 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κάρπαθο στο Ηράκλειο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 3 ασθενείς από τη Σάμο και την Κω στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 6,7 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.