Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 17/7/2018

Την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PLZ εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μεσοπόταμο Πάργας.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J  μετέφερε 1 νεογνό από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2,4 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.