Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 23/7/2018

Τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215 & ένα (1) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σκόπελο.
  • Τρία (3) CL-215 & τέσσερα (4) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κινέτα Αττικής.
  • Τέσσερα (4) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πεντέλη Αττικής.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αμπελικό Λέσβου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Άμφισσα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ζεμενό Κορινθίας.

Εκτελέστηκαν 18 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 43,4 ώρες πτήσης.

Λοιπά Μέσα

  • Διατέθηκαν τρεις (3) υδροφόρες από την 123ΣΤΕ, την 114ΠΜ και την 112ΠΜ και ένας (1) προωθητής γαιών από την 114ΠΜ.
  • C-27J απογειώθηκε στις 15:30 από την 112ΠΜ για μεταφορά είκοσι οκτώ (28) πυροσβεστών από την 113ΠΜ. Προσγείωση στην 112ΠΜ στις 22:52.