Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 24/7/2018

Την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415 & δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πεντέλη Αττικής.
  • Τρία (3) CL-415 & τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κινέτα Αττικής.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λάρυμνα Φθιώτιδας.
  • Τρία (3) CL-215 & πέντε (5) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ζεμενό Κορινθίας.

Εκτελέστηκαν 31 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 95 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κέρκυρα.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Σαντορίνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από την Κεφαλλονιά στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 3,4 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.