Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 28/7/2018

Το Σάββατο 28 Ιουλίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Γιάλοβα, στο Χανδρινό και στο Παλαιόκαστρο.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αττική.
  • Ένα (1) Τ-41 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αττική.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 13,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) SuperPuma μετέφερε 1 ασθενή από τη Πάρο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 παιδία και 1 ασθενή από το Ηράκλειο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 7,5 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.