Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 9/7/2018

Τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο(2) PLZ εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ραζάτα.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκε 1 ώρα πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στο Σοφικό Κορινθίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 4 ασθενείς από τη Κω, τη Ζάκυνθο και τη Κεφαλλονιά στο Ηράκλειο και στα Ιωάννινα.

Συμπληρώθηκαν 6,6 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.