Φωτογραφίες από τη Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΑ στη Συνάντηση Αρχηγών Αεροποριών του ΝΑΤΟ