Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΜΥΑ και ΣΤΥΑ για το Εκπαιδευτικό Έτος 2018-19

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας προκηρύσσει  την πλήρωση είκοσι έξι (26) θέσεων για την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) και Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) με επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-8-2019.

Αναρτήθηκε στην  Διαύγεια με ΑΔΑ: 654Χ6-ΟΩΙ