Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΥΔ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 10-09-2018 έως και 12-07-2019.

Η ΣΥΔ από το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019 θα λειτουργεί στην Αεροπορική Βάση Τατοΐου, Λεωφόρος Δεκέλειας, Αθήνα.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΥΠ66 – Π61