Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.37/18 για την προμήθεια «Ειδών Κυλικείων» – ΑΔΑ : 6ΙΖΖ6-ΟΨ7 .

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης ενός (1) με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την προμήθεια «Ειδών Κυλικείων» και ειδικότερα Αρτοσκευασμάτων–Σφολιατοειδών και ειδών Ζαχαρο-πλαστικής/Επιδορπίων, προς κάλυψη των απαιτήσεων των κυλικείων, της τροφοδοσίας, των Λεσχών και των πρατηρίων, των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 744.000.,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς και του δικαιώματος ανανέωσης της σύμβασης .