Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 1/8/2018

Την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma εκτέλεσε αποστολή έρευνας – διάσωσης με σκοπό την κατάδειξη και περισυλλογή από σκάφη Λιμενικού Σώματος βορειοδυτικά της Σάμου.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Πάρο
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Πάρο.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 8,7 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 παιδί από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή και 3 παιδιά από τη Κω και τη Μύκονο στη Μυτιλήνη και στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 6,9 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.