Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 24/8/2018

Την Παρασκεύη 24 Αυγούστου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Γαβράδες Κέρκυρας.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στον Ν. Καβάλας.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στον Ν. Αττικής.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 6,1 ώρες πτήσης.