Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 28/8/2018

Την Τρίτη 28 Αυγούστου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215  εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Ροβιές Ευβοίας.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκε 0,4 ώρα πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στον Ν. Καβάλας.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,4 ώρες πτήσης.