Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 29/8/2018

Την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Αμάδες Χίου.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στον Ν. Λέσβου.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 βρέφος και 2 ασθενείς από τη Ρόδο, την Κάλυμνο και την Κώ στο Ηράκλειο και στη Ρόδο.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 νεογνό και 3 ασθενείς από τη Χίο, τη Μυτιλήνη και την Πάρο στη Μυτιλήνη και στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) ΑΒ-205 μετέφερε 1 ασθενή από την Ίο στην Πάρο.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Χίο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 12,8 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.