Φωτογραφίες από την Τελετή Πέρατος Πτητικής Εκπαίδευσης 89ης Σειράς Ιπταμένων