Κατάσταση ∆εκτών Υποψηφίων του Ν. 3648/08, ΑΡ.11, ΠΑΡ. 1γ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Έτους 2018-19 – Πρόγραμμα ΠΚΕ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2018

Κατάσταση ∆εκτών Υποψηφίων του Ν. 3648/08, ΑΡ.11, ΠΑΡ. 1γ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Έτους 2018-19 – Πρόγραμμα ΠΚΕ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2018

Αλφαβητική Κατάσταση ∆εκτών Υποψηφίων του Ν. 3648/08, ΑΡ.11, ΠΑΡ. 1γ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Έτους 2018-19 για Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) µε µέριµνα Π.Α.

Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων( ΠΚΕ) υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων Εξωτερικού ακαδημημαϊκου έτους 2018-19