Σαν Σήμερα στις 01/10/1942

Σαν Σήμερα στις 01/10/1942
Την 1 Οκτωβρίου 1942, ο Αρχισμηνίας Παναγιώτης Παπανικολάου εκτελέσθηκε από τους Γερμανούς στη Θεσσαλονίκη, αφού καταδικάστηκε σε θάνατο από Γερμανικό Στρατοδικείο.