Σαν σήμερα στις 03/09/1944

Σαν Σήμερα στις 03/09/1944
Στις 3 Σεπτεμβρίου 1944, ο Υποσμηναγός Νικίας Κυριακόπουλος εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στην περιοχή του Βερμίου.