Η 112 ΠΜ ΚΑΛΕΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η 112 ΠΜ ΚΑΛΕΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 4 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx112xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1

20180927