Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.40/18 για την προμήθεια «Άρτου – Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών και ειδών Ζαχαροπλαστικής/ Επιδορπίων, προς κάλυψη των απαιτήσεων των κυλικείων, της τροφοδοσίας και των Λεσχών , των Μονάδων της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, της 116ΠΜ και της 117ΠΜ» – ΑΔΑ : Ω8496-0Ξ7

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας δύο (2) ετών χωρίς τη δυνατότητα παράτασης, για την προμήθεια  «Άρτου – Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών και ειδών Ζαχαροπλαστικής/ Επιδορπίων, προς κάλυψη των απαιτήσεων των κυλικείων, της τροφοδοσίας και των Λεσχών , των Μονάδων της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (110ΠΜ, Μ.ΑΤΑ, ΕΚΑΕ, 1ο ΑΚΕ, 140ΣΕΠΗΠ και ΔΑΚ), της 116ΠΜ και της 117ΠΜ., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 803.978,64€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος κατά περίπτωση ΦΠΑ ποσοστού 13 ή 24%.