Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού της 116ΠΜ για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Φυλακίου Καυσίμων Αγρινίου – ΑΔΑ: 6ΛΧ96-ΒΝΕ

Η 116ΠΜ προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση  35 στρεμματων ελεύθερων χώρων του Φυλακίου Κεντρικών Καυσίμων στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Αγρίνιου, για βοσκή αιγοπροβάτων, με τιμή εκκίνησης  € 30,00 ανά στρέμμα.