Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 04/09/2018

Την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μεσσήνη Μεσσηνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Σιναράδες Κέρκυρας.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 6,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στον Ν. Μεσσηνίας.
  • Ένα (1) T-41 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στον Ν. Αττικής.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 6,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 3 ασθενείς από τη Λέρο και την Κω στο Ηράκλειο και στη Ρόδο.

Συμπληρώθηκαν 4,3 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.