Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 05/09/2018

Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Σιδηρόκαστρο Λακωνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Κομποθεκράτα Κεφαλλονιάς.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Μενεγάτα Κεφαλλονιάς.

Εκτελέστηκαν 8 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 15,1 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στον Ν. Αρκαδίας.
  • Ένα (1) T-41 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στον Ν. Αττικής.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε ιατρική ομάδα και μοσχεύματα από το Ηράκλειο στην 113ΠΜ.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 3 ασθενείς από την Ικαρία και τη Μύκονο στη Χίο και στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 8,1 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.