Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 06/09/2018

Την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Δύο (2) CL-415  εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Βέργα Καστορίας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Θέμελο Πρέβεζας.
 • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Αλώνια Μεσσηνίας.

Εκτελέστηκαν 9 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 13,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στον Ν. Καβάλας.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στον Ν. Κεφαλληνίας.
 • Ένα (1) T-41 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στον Ν. Αττικής.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 8,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) C-130 μετέφερε ιατρική ομάδα και μόσχευμα από το Ηράκλειο στην 113ΠΜ.
 • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από το Ισραήλ στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό από την Κάλυμνο στο Ηράκλειο.
 • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από τη Ρόδο και τα Κύθηρα στο Ηράκλειο και στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λέρο στη Σάμο.
 • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή και 1 παιδί από τη Ρόδο και τη Σαντορίνη στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 22 ώρες πτήσης σε 6 αποστολές.