Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 07/09/2018

Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-215 και πέντε (5) PZL  εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Χιράδες Μεγαλούπολης.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Θάσο.

Εκτελέστηκαν 10 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 23,9 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στον Ν. Μεσσηνίας.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Θάσο.
  • Ένα (1) T-41 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στον Ν. Αττικής.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 8,7 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Ρόδο και τη Μύκονο στο Ηράκλειο και στην Ελευσίνα

Συμπληρώθηκαν 3,7 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.