Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 21/09/2018

Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2)  PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Αετό Κυπαρισσίας.
  • Ένα (1)  PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Κλεισορεύματα Αγρινίου.
  • Δύο (2)  PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Πουλάδες Κέρκυρας.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στον Ν. Λέσβου.
  • Ένα (1) Τ-41 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στον Ν. Αττικής

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 2,7 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.