Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 24/09/2018

Την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2)  CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Ράχες Γορτυνίας.
  • Δύο (2)  PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Ράχες Γορτυνίας.
  • Δύο (2)  PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Ράχες Γορτυνίας.
  • Δύο (2)  CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Λέπρεο Ηλείας

Εκτελέστηκαν 9 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 20 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από τη Κω στη Ρόδο.
  • Ένα (1) C-27 J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Κω στο Ηράκλειο και στα Χανιά.

Συμπληρώθηκαν 5,5 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.