Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 26/09/2018

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2)  CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αηδόνι Πρέβεζας.
  • Δύο (2)  PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μικρόπολη Δράμας.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στον Ν. Καβάλας και στη Θάσο.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 παιδί από την Τήλο στη Ρόδο.

Συμπληρώθηκε 1 ώρα πτήσης σε 1 αποστολή.