Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Eκμίσθωση των 410 (περίπου) ελαιόδεντρων στην περιοχή Σκάλα Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού.

Ανακοινώνεται ότι την 26-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα), Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, για την εκμίσθωση των 410 (περίπου) ελαιόδεντρων καθ’ εαυτών και μόνο που ευρίσκονται εντός της συνολικής εκτάσεως 87,2137 στρεμμάτων, στην περιοχή Σκάλα Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού.