Έναρξης της 25ης Σειράς ΣΑΝΑΔ

Τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ), η έναρξης της 25ης Σειράς του Σχολείου Αεροπορικής Νοσηλευτικής και Αεροδιακομιδών (ΣΑΝΑΔ).

Το Σχολείο είναι διάρκειας επτά (7) εκπαιδευτικών εβδομάδων και θα το παρακολουθήσουν δεκατέσσερις (14) Αξιωματικοί Νοσηλευτές του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας και δύο (2) Διασώστες του ΕΚΑΒ.