Κατάταξη Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2018 στη ΣΜΥΑ

Την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, παρουσιάστηκαν για κατάταξη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων για το έτος 2018, σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συνολικά κατατάχθηκαν εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σπουδαστές, από τους οποίους δεκατέσσερις (14) από την Κύπρο, ενώ τη διαδικασία κατάταξης παρακολούθησε ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχος (Ι) Λαμπράκης Δημητρίου και ο Διοικητής της Σχολής, Ταξίαρχος (Ι) Ζαχαρίας Γρίβας.