Διακήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4/2018 της Μ.ΓΕΑ, για την Εκτέλεση Εργασιών Στεγανοποίησης Δώματος Κτηρίου ΥΠΕΠΑ – ΑΔΑ:69ΘΥ6-7ΔΤ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέματος,  με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ που θα δοθεί ανά τμ.