Τελετή Απονομής Πτυχίων στους Απόφοιτους της 2ης/2018 ΕΣ του Σχολείου HPMA

Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε, στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΔΙΕΠ/ΠΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, η τελετή απονομής πτυχίων αποφοίτησης στους σπουδαστές της 2ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) του Σχολείου Human Performance in Military Aviation (ΗΡΜΑ), για το έτος 2018.

Τα πτυχία στους είκοσι πέντε (25) αποφοιτήσαντες Ανθυποσμηναγούς επέδωσε ο Υποδιοικητής της Σχολής, Σμήναρχος (Ι) Αθανάσιος Τζατζάς.