Αποπεράτωση Νέου Φυσικοθεραπευτηρίου

Ολοκληρώθηκαν οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που αφορούν στη διαμόρφωση κατάλληλου χώρου στον 3ο όροφο του κτηρίου Ζ΄του 251ΓΝΑ για τη μετεγκατάσταση του φυσικοθεραπευτηρίου από το ισόγειο του κτηρίου ΣΤ’. Η μετεγκατάσταση του φυσικοθεραπευτηρίου στη νέα του θέση  εξασφαλίζει την καλύτερη πρόσβαση και εγγύτητα με την ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου.