Διαγωνισμός περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» έτους 2018

Για πληροφορίες σχετικά με τον υπόψη διαγωνισμό δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο