Διαμόρφωση Κοιτώνων Αγάμων στο 251ΓΝΑ

Πραγματοποιήθηκαν διάφορες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες από την 206ΠΑΥ για τη μετατροπή παλαιών θαλάμων σμηνιτών σε κοιτώνες αγάμων, προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα χώρων του 251ΓΝΑ για τη στέγαση προσωπικού του νοσοκομείου και του ΓΕΑ.