Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 15/10/2018

Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, η Πολεμική Αεροπορία δεν εκτέλεσε επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης, αεροπυρόσβεσης και αεροδιακομιδών.