Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 25/10/2018

Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4)  CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σάρτη Χαλκιδικής.

Εκτελέστηκαν 11 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 32 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 παιδί και 1 ασθενή από την Κω στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2,5 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.