Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 27/10/2018

Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3)  CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σάρτη Χαλκιδικής.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό και 1 ασθενή από τη Ρόδο και το Ηράκλειο στο Ηράκλειο και στη Ρόδο.

Συμπληρώθηκαν 3,1 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.