Διάβαση Πεζών Κεντρικής Πύλης

Κατασκευή οικίσκου και κατάλληλη διαμόρφωση της διαδρομής, στον χώρο της Κεντρικής Πύλης του 251ΓΝΑ, για την ασφαλή είσοδο των πεζών στο Νοσοκομείο.