Δημιουργία χώρου Γραφείου Αποστράτων και Κοινωνικού Λειτουργού

Στο ισόγειο των κτηρίων Β’ και Γ’ διαμορφώθηκαν νέοι χώροι στους οποίους στεγάστηκαν το γραφείο Αποστράτων Πολεμικής Αεροπορίας, με σκοπό καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τους από το νοσοκομείο  και το γραφείο Κοινωνικής Λειτουργού.