Εγκατάσταση Νέων Ψυκτικών Μονάδων

Έχει υπογραφεί σύμβαση έργου, με φορέα υλοποίησης τη 206ΠΑΥ, η οποία αφορά στην εγκατάσταση δύο (2) νέων ψυκτικών μηχανών με τους πύργους ψύξης τους. Το συγκεκριμένο έργο θα αναβαθμίσει τη λειτουργία του δικτύου ψύξης του νοσοκομείου και θα εξασφαλίσει τις καλές συνθήκες κλιματισμού σε όλους τους χώρους εργασίες και τις κλινικές του για τα επόμενα χρόνια.