Εργασίες Συντήρησης Χώρων

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακατασκευής δαπέδων, ανακαίνισης τουαλετών, χρώσεις εσωτερικών τοιχοποιιών, αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου, συντηρήσεις – επισκευές ή αντικαταστάσεις τμημάτων δικτύων ευκολιών (ρεύμα, ύδρευση, αποχέτευση, ψύξη – θέρμανση), οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού του 251ΓΝΑ και εξυπηρέτησης των επισκεπτών του.